Bookning af udstyr.

Følgende udstyr er mulige at booke fra Sciencerådet.

For at booke

Skriv til vores facebookside eller skriv til formandskabet@scienceraadet.dk