Bookning af lokaler.

Følgende lokaler er mulige at booke fra Sciencerådet.

For at booke

Skriv til vores facebook eller skriv til formandskabet@scienceraadet.dk